За нас

СТЕМИЛ БГ да осигурява ползи за бизнеса на своите клиенти съобразени с техните нужди и технологично развитие.




СТЕМИЛ БГ да бъде предпочитан доставчик на ИТ услуги и решения в облака и за сигурността на информацията.

Доверие в отношенията със служители, клиенти и партньори.

Предоставяне на услуги и решения на изключително ниво за нашите клиенти.

Удовлетвореността на клиентите ни дава увереността и силата да се развиваме.

Нашата история

2004
2004 Април

Регистриране на „Магента-Нет“ ООД с основна дейност доставка на интернет и поддръжка на ИТ инфраструктура.
2005
2005 Септември

„Магента Нет“ ООД придобива дялово участие в "ПАУЪРНЕТ" ООД
2006
2006 Февруари

Регистрация по Обща лицензия № 217-05911 за осъществяване на далекосъобщения.
2007
2007 Януари

Създаване на Консорциум „Пауърнет-Памнет“.
2008
2008 Януари

Продажба на дяловото участие в „Пауърнет“ ООД на ПИ& ЕС ИЙСТ ГРОУТ ЛЮКСЕМБУРГ СИКАР ЕС.СИ.ЕЙ.
2008
2008 Септември

Продажба на дяловото участие в Консорциум „Пауърнет-Памнет“ на „Пауърнет“ ООД.
2008
2008 Октомври
„МАГЕНТА НЕТ“ ООД се пререгистрира на „СТЕМИЛ БГ“ ООД
2011
2011 Април

Сертификация по ISO 9001 – управление на качеството и ISO 27001 - управление сигурността на информацията.
2014
2014 Април

Ресертификация по ISO 9001 – управление на качеството и ISO 27001 - управление сигурността на информацията.
2017
2017 Март

Втора ресертификация по ISO 9001 – управление на качеството и ISO 27001 - управление сигурността на информацията

2018
2018 Юни

Стемил БГ ООД смени юридическата форма на Стемил БГ ЕООД.
2020
2020 Март

Трета ресертификация по ISO 9001 – управление на качеството и ISO 27001 - управление сигурността на информацията
2020
2020 На 25.09.2020 г. „СТЕМИЛ БГ“ ЕООД сключи АДПБФП № BG16RFOP002-2.073-18651-C01 за изпълнение на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Главната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца
Начало: 25.09.2020 г.
Край: 25.12.2020 г.
2023
2023 Март

Четвърта ресертификация по ISO 9001 – управление на качеството и ISO 27001 - управление сигурността на информацията

Нашите Сертификати

Фирмени данни

СТЕМИЛ БГ ЕООД
ЕИК: 131248532
ДДС: BG131248532
Управител: Стефан Крайчев

АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ:
_____________________________
ж.к. "Дружба 2", бл. 324, вх. А, ет. 3, ап. 9, София 1592

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
__________________________________
бул. "Ген. Едуард Тотлебен" 31, ет. 1, София 1606

БАНКОВИ СМЕТКИ:
_____________________
Банка: Unicredit Bulbank
IBAN: BG12UNCR70001522476643 - в лева
BIC: UNCRBGSF

Към контакти

Партньори