Контрол на достъпа

и работно време

Ние носим сигурността във вашия бизнес

 

  • превенция чрез дефиниране на определени права на достъп за дадено лице или група хора
  • информация във формата различни справки в зависимост от нуждите на всяка организация

 

Освен контрол на физическия достъп, решенията позволяват също отчитане на работното време и/или проследяване на достъпа на хора до различни зони или помещения.

Системата за контрол на достъпа има възможност да бъде интегрирана с други системи за сигурност (видеонаблюдение, пожароизвестяване и др.)

Нашите услуги

 

  • консултации - изготвяне на техническо задание и тръжна документация, както за изграждане на нови системи, така и за модернизиране и разширение на съществуващи

  • решения за изграждане на съвременни, гъвкави и функционални системи за нуждите на различни видове клиенти

  • проектиране - изготвяне на проект от проектант с пълна проектантска правоспособност

  • изпълнение - доставка, монтаж, настройка и интеграция на системата

  • обучение - обучение на персонала за работа

  • техническа поддръжка и сервизно обслужване – гаранционно и следгаранционно

 

От единична врата до комплексно решение

Системите за контрол на достъпа могат да бъдат толкова гъвкави, колкото е необходимо. От пълен достъп на всички служители достъп до всички области като просто наблюдават местонахождението им до комплексна система, която може да бъде адаптирана според нивата на сигурност на служителите и района.


Нашият опитен екип от специалисти работи съвместно с всеки клиент, за да гарантира, че предложеното решение отговаря на целите на очакванията на клиентите както сега, така и в бъдеще.

Партньори