Управление на активи

Контрол на жизнения цикъл на оборудването

Оптимално управление на активите чрез систематичен подход, съчетан с използване на адекватни инструменти

 

Нашите услуги

 

  • ИТ каталог, зависимости и йерархични отношения, които съставляват ИТ активите (CMDB), потребители и локация
  • автоматизирана система за откриване на ИТ активи, контрол върху употребата на ресурси и използване на софтуерни лицензи
  • проследимост на действията с активите
  • проследяване на жизнения цикъл - придобиване, използване и извеждане от експлоатация
  • управление на гаранциите
  • прогнозиране на капацитета основано на изискванията на бизнеса
  • подробна отчетност
Добавяне на стойност за клиентите

Управлението на активите позволява по всяко време инвентаризация на ИТ оборудването, услугите и софтуера.

При постоянно променящите се технологии ние надграждаме процесите си, за да отговорим на нарастващите нужди.

Партньори