Клауд миграция

Консолидация и улеснен достъп до услугите

 

Решението за миграция към клауд е подходящо за клиенти, които искат да консолидират ИТ инфраструктурата си и да улеснят достъпа до услугите. В случая на публичен или хибриден клауд се постига също така и преобразуването на част или целите капиталови разходи в оперативни такива.

 

Процесът на миграция включва няколко етапа:

  • одит на ИТ инфраструктурата

  • анализ на резултатите и разработване на концепция

  • изготвяне на план за миграция към клауд инфраструктура

  • извършване на миграцията

  • тест и оптимизация

 

Всички етапи на миграцията се извършват в тясно сътрудничество с техническия екип на клиента. Резултатите от всеки етап се анализират и съгласуват за да отговорим на изискванията на бизнес процесите.

Предлаганите варианти за изграждане на решение са публичен, частен и хибриден клауд. Подходящият вариант се определя в зависимост от спецификите на бизнес процесите и изискванията за сигурност.

Партньори