Виртуализация и клъстери

Оптимизация на ресурсите и повишаване на ефективността

Виртуализация на сървъри

  • одит на ИТ инфраструктурата

  • анализ на резултатите и разработване на концепция

  • изготвяне на план за миграция от физическа към виртуална инфраструктура

  • извършване на миграцията

  • тест и оптимизация
 

Обичайният физически сървър използва средно 8-10% от капацитета си.
В процеса на оптимизация на ИТ ресурсите при миграция на физическите сървъри към виртуални и тяхната консолидация може да се постигне повишаване на натовареността от обичайните до 70-80%.

Всички етапи на виртуализацията се извършват в тясно сътрудничество с техническия екип на клиента. Резултатите от всеки етап се анализират и съгласуват, за да отговорим на изискванията на бизнес процесите.

 

При виртуализация на критична инфраструктура, същата може да бъде организирана в клъстер. По този начин се гарантира, че дефектирането на единичен компонент няма да се отрази на работоспособността на системата.

Виртуализирана инфраструктура

Виртуализираната инфраструктура може да бъде разположена както в сървърни помещения на клиента, така и на наши виртуални сървъри, разположени в център за данни.
В този вариант се постига непрекъснатост на услугите чрез гарантиране на захранването, достъпа до интернет и резервиране на сървърите.

Партньори