Виртуални сървъри

По-висока надеждност при намалени разходи

Гъвкава платформа

Основна характеристика на сървърите е тяхното лесно надграждане на параметрите. Платформата позволява не само базови виртуални сървъри, но и сложни конфигурации с множество виртуални сървъри и персонализирани допълнителни функционалности според своите нужди.

 

Виртуална частна мрежа

 

Виртуалните сървъри могат да бъдат интегрирани с корпоративната мрежа чрез осигуряване на гарантирани връзки към отдалечени офиси, връзка към корпоративна Виртуална частна мрежа и др.

Виртуалните сървъри гарантират несравнимо по-висока надеждност спрямо използването на конвенционални физически сървъри.

За гарантиране на висока надеждност на сървърите ние използваме IBM System X сървъри и IBM Storvize сториджи. Работим с платформи за виртуализация VMWare vSphere и Microsoft Hyper-V.

Имате свобода да инсталирате избрана операционна система и приложен софтуер.

При нужда може да бъде реализирана Fault Tolerance, която осигурява максимална наличност на виртуалния сървър като гарантира нулев downtime, нулева загуба на данни и постоянна наличност на приложенията.

Оборудване

Оборудването е разположено в TIER 3 център за данни с внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2015 и сигурност на информацията при съхранение и работа с данни за банкови карти (PCI DSS). Използват се резервирано захранване, комуникационна свързаност, пожарогасене и 24/7 мониторинг на ресурсите.

За всички наши клиенти използваме защитни стени, осигуряващи високо ниво на сигурност. Гарантирани от производителя са следните нива - EU RESTRICTED, NATO RESTRICTED, EAL +3 и EAL +4 и са в съответствие със широк набор от регулаторни изисквания като GDPR, ii901, LPM и др.

Партньори