Мониторинг и управление

Ние извършваме мониторинг и управление на работни станции, сървъри и мрежова устройства

Нашите услуги

 

  • управление на активи
  • отдалечен мениджмънт
  • управление на пачовете
  • софтуерна дистрибуция
  • мониторинг и управление на неизправностите
  • мониторинг и управление на производителността

Своевременното откриване на проблеми, намаляване на производителността, пробиви в сигурността и други симптоми в работата на информационната инфраструктура, е ключов момент за осигуряването на правилната и ефикасна работа на информационните системи и намаляването на прекъсванията на услугите.

 

За нуждите на мониторинг и управление на инфраструктурата използваме инструменти, които включват наблюдения от ниво устройства до ниво крайна услуга. С тези инструменти се извършва непрекъснат мониторинг, регистриране на инциденти и повишаване на производителността, като за всички проблеми се предприемат коригиращи и превантивни мерки с цел тяхното преодоляване.

 

 

Отчети

На база на данните от мониторинга предоставяме отчети, придружени с аналитична информация и препоръки за подобряване на работата на системите. При установяване на недостиг на капацитет или проблеми ние планираме и предлагаме внедряването на нови устройства и системи, с които системата на клиента получава ценово оправдано развитие и подобрения.

Партньори