Управление на инциденти

Повишаваме сигурността като запазваме и подобряваме качеството.

Процесът по управление на инциденти

Чрез прилагане на систематичен подход при управлението на ИТ рискове и инциденти ние повишаваме сигурността като в същото време запазваме и подобряваме качеството на предоставяните услуги.

 

Процесът по управление на инциденти включва:

1. Откриване и регистрация

 • Запазване на информация за инцидент

 • Оповестяване на специалиста

 • Обработка на заявката

 

2. Класификация и началната поддръжка

 • Класификация, сравнение с проблеми и известни грешки

 • Информиране на специалистите по управление на инциденти

 • Оценка на въздействието, неотложност, приоритет, оценка на информацията от CMDB

 • Предоставяне на начална поддръжка

 

3. Разследване и диагностика

 • Оценка на информацията за инцидента

 • Събиране и анализ на допълнителна информация

 • Търсене на решения

4. Решение и възстановяване

 • Приемане на решение

 • Подаване RFC

 • Изпълнение на действия по възстановяване

 

5. Закриване

 • Потвърждение на удовлетвореност на потребителя

 • Затваряне

 

В съвременния свят информационните системи стават изключително комплексни като в същото време на тях разчитат голяма част от представянето и управлението на бизнес процесите.

 

 
Превенция вместо реакция

Ранното откриване на инциденти се осъществява чрез внедряване на ефективни инструменти за мониторинг и управление на ИТ инфраструктурата. Натрупаната информация за инцидентите се използва като изходни данни за идентифициране на проблеми в ИТ инфраструктурата, както и за оценка на риска.

Партньори