Видеонаблюдение

Основен елемент от съвременните комплексни системи за сигурност

Видеонаблюдението е основен елемент от съвременните комплексни системи за сигурност. Чрез камерите за видеонаблюдение може да се осъществява непрекъснат контрол и охрана, както на място така и отдалечено.

Системите, които проектираме и изграждаме, поддържат аналогова, хибридна и IP технологии за запис и наблюдение.

Решенията са изградени с помощта на специализиран софтуер за мониторинг и настройка, няколко вида видеорекордерa за запис и съхранение на видеоинформацията, както и многообразие от камери - цветни или черно-бели, за външен или вътрешен монтаж, за дневно или нощно наблюдение, с PTZ контрол за движещи се обекти или превозни средства, корпусни или куполни, вандалоустойчиви и др.

Нашите услуги

 

  • консултации - изготвяне на техническо задание и тръжна документация, както за изграждане на нови системи, така и за модернизиране и разширение на съществуващи.

  • решения за изграждане на съвременни, гъвкави и функционални системи за нуждите на различни видове клиенти

  • проектиране - изготвяне на проект от проектант с пълна проектантска правоспособност

  • изпълнение - доставка, монтаж, настройка и интеграция на системата

  • обучение - обучение на персонала за работа

  • техническа поддръжка и сервизно обслужване – гаранционно и следгаранционно
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

За нуждите на производствените процеси предлагаме видеонаблюдение за работа в екстремни условия. Предназначени са за корозивни среди, пристанища, крайбрежна инфраструктура, портове, промишлени хладилни инсталации, нефтохимическа промишленост, миннодобивни и фармацевтични предприятия.

За намаляване на натоварването на персонала е подходящо решение за интелигентно наблюдение. Видеоанализите дават възможност за използване системите за получаване на ранни предупреждения за потенциални рискове. анализ поведението на клиентите и по-ефективното управление на бизнеса.

Партньори