Мрежова сигурност

Комплексна защита чрез единна стратегия

Мрежовата сигурност е набор от механизми за защита

  • Администриране на защитни стени и допълнителни устройства, осигуряващи мрежова защита и филтриране на приложенията (application filtering)
  • Сигурност на инфраструктурата - анализ на инцидентите, конфигуриране и обновяване на приложенията в мрежата
  • Управление на автентикацията и контрола на достъпа - поддръжка и непрекъснато подобряване, оторизацията до всички мрежови услуги, системи, приложения и интерфейси
  • Системи за мониторинг на мрежата 24 x 7 x 365
  • Анализ и предотвратяване на заплахи (IPS) - откриване на заплахи, неоторизирана активност или целенасочени атаки

Мрежовата сигурност се осъществява чрез системен подход. Необходимите способи за защита се определят на базата на резултатите от проведения ИТ одит.

Комплексът от решения предоставя изключителна ценова ефективност като спестява нуждата от големи капиталови разходи.

Penetration test

Нивото на мрежова сигурност се анализира чрез провеждане на Penetration test.
Тестовете, които предлагаме, могат да бъдат приложени както като част от доклада от ИТ одит, така и като част от стратегия за регулярна проверка на сигурността, продиктувана от необходимостта за покриване на изисквания по регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS или GDPR.

Партньори