Абонаментно обслужване

Повишаване на ефективността чрез управлявани услуги

Ние поддържаме инфраструктурата сигурна и надеждна, позволявайки на клиентите да се фокусират върху бизнеса си

Абонаментната поддръжка включва обслужване и администриране на широк кръг от оборудване, софтуер и услуги:

 • физически, виртуализирани и облачни сървъри
 • операционни системи
 • мрежова инфраструктура
 • системи за съхранение на данни
 • самостоятелни работни места
 • периферия
 • доставчици

Нашият процес за поддръжка и обслужване на ИТ инфраструктура включва тикет система, чрез която клиентите имат проследимост на нашата дейност и вземат решение за управление на промените.

Към системата

Поддържаме база данни на конфигурациите (CMDB), която е част от управленито на активи. Това ни помага да управляваме жизнения цикъл на активите като елемент на поддръжката.

 • Придобиване и внедряване на подходящото оборудване и софтуер за специфичните нужди
 • Планирани профилактики за осъществяване на превантивна поддръжка на инфраструктурата
 • Непрекъснат мониторинг и управление за откриване и предотвратяване на инциденти и прекъсване на дейността
 • Пач мениджмънт осигуряващ прилагането на последните подобрения в сигурността при запазване работоспособността на системите и услугите

 

Предоставянето на услугите се осъществява съгласно споразумение за ниво на услугите (SLA), определящо конкретните параметри като време за обслужване, време за реакция, приоритети и др. Това ни помага за поддържане на високи стандарти на обслужване като в същото време прилагаме индивидуален подход съобразен с изискванията на клиентите ни.

Абонаментните планове включват както стандартните времена за обслужване 9х5 и 24х7, така и индивидуални такива в зависимост от специфичните нужди.

Чрез прилагане на систематичен подход постигаме непрекъснатост на процесите на клиентите си. Организацията на услугите е съобразена с добрите световни практики и международни стандарти - ITIL и ISO 20000. Така постигаме оптимизация на процесите на клиентите ни съчетано с намаляване на разходите за оборудване и услуги.

СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

Като сертифицирана компания в сферата на информационната сигурност ние сме фокусирани върху управлението на информацията на клиентите и нейното опазване.
В процеса прилагаме комплекс от мероприятия за идентифициране и управление на рисковете, съчетани с адекватна реакция при управление инциденти.

Партньори